Jsem člověk

kráčející po cestě

trvalého zdraví.

Mám touhu inspirovat všechny,

které zaujme má cesta ke zdraví,

založená na mém osobním příběhu,

intenzivním studiu a ověřování.